Općina Centar nabavkom interaktivnih tabli nastavila da ulaže u proces digitalizacije obrazovnog procesa u osnovnim školama

Općina Centar nabavkom interaktivnih tabli nastavila da ulaže u proces digitalizacije obrazovnog procesa u osnovnim školama

Lider u prodaji informatičke opreme u Bosni i Hercegovini IMTEC d.o.o. uspješno je relizirao projekat instalacije smart interaktivnih tabli  u 11 osnovnih škola na području Općine Centar. Općina Centar je prepoznala važnost digitalizacije obrazovnog procesa, te je sprovela postupak nabavke cjelovitog rješenja za interaktivno učenje, a koje je uključivalo opremu, softver, uslugu montaže  i obuke nastavnika. Imtec d.o.o. kao ekskluzivni zastupnik kompanije Smart za BiH je isporučio 11 kompleta „pametnih tabli“ koje uključuju smart tablu serije 480, projektor NEC serije M333XS i softver Smart notebook. 

 

Prezentacija nabavljene opreme je izvršena 30. augusta uz prisustvo direktora škola, nastavnika te načelnika Općine Centar dr. Nedžada Ajnadžića. Gospodin Ajnadžić je tom prilikom izjavio: „Mi smo prva Općina u BiH koja je prepoznala i finansirala ovakav jedan projekat i sretni smo da našim osnovcima možemo pružiti najbolje uslove za sticanje znanja i vještina. Mi kao lokalna zajednica ćemo i dalje podržavati ovakve i slične projekte. Izražavamo zahvalnost i predstavnicima firme IMTEC na partnerskoj suradnji kada je ovaj projekat u pitanju. Kroz ovaj pilot projekat želimo da našu djecu uključimo u savremene tokove informatizacije. Za njegovu uspješnu realizaciju potrebno je također uskladiti pedagoške normative i nastavne metode kako ovo ne bi predstavljalo teret za djecu već im pomagalo u njihovoj edukaciji“.

Direktor prodaje Imtec d.o.o. Safija Hadžić izjavila je da će Imtec osim isporuke opreme, izvršiti montažu, kalibriranje, instalaciju i podešavanje softvera, registraciju korisnika kod proizvođača  te potrebnu obuku. Zamjenom tradicionalne nastavnih motoda, savremenim, interaktivnim odgovaramo potrebama učenika postižući bolju motiviranost i fokusiranost na predavanje. Rješenja za digitalno učenje koja nudimo su provjerena i testirana na globalnom tržištu uz podršku globalne zajednice miliona nastavnika koji koriste rješenja kompanije Smart.

IMTEC d.o.o. je domaća IT kompanija fokusirana da pruži vrhunsku uslugu svojim klijentima. Našim klijentima dajemo punu sigurnost da će imati  kvalitetnog partnera i  najbolja tehnološka rješenja u skladu sa njihovima potrebama.

Imtec d.o.o. razvija i prodaje veliki broj složenih IT rješenja, koja sadrže hardver, softver i našu uslugu za poslovne korisnike na području čitave BiH. Naš lanac specijaliziranih trgovina IT opreme na području cijele  BiH svakodnevno opskrbljuje desetine hiljada klijenata personalnim računarima i periferijom, pametnim uređajima, potrošnim materijalima te technology dodacima. Našu digitalnu platforma za on – line prodaju technology opreme www.imtec.ba mjesečno posjeti više od 100 000 kupaca.

Uposlenici Imteca uvjereni su da tehnologija ima svrhu, samo ako unaprijeđuje kvalitet života ljudi. U skladu sa tim  isporučujemo samo onu tehnologiju koja će sve nas učiniti boljim. IMTEC – tehnologija za ljude koji žele biti bolji.