Gree

Gree

Od 1987. godine kada su osnovani pa do danas, kompanija Gree je postala #1 u svijetu po proizvodnji rashladnih uređaja sa produkcijskim kapacitetom od preko 60 miliona stambenih i laganih komercijalnih klima uređaja i 5,5 miliona centralnih klima uređaja uz godišnji promet od preko 22 milijarde dolara.

Gree filozofija se fokusira na tehnološku evoluciju i poboljšanja. Proizvode odlikuje temeljita procjena i stroga kvaliteta komponenata prije montaže i proizvodnje što rezultira visokim kvalitetom proizvoda.

Status: Ovlašten prodavač, montažer i serviser

Konsulting

Prodaja

Servis

KONTAKT BRAND MENADŽERA

Safija Hadžić

Kontakt telefon: 033 688-001

E-mail adresa: safija.hadzic@imtec.ba

Web adresa proizvođača