Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise

Kompanija Hewlett Packard Enterprise (HPE) je multinacionalna kompanija za informacijske tehnologije koja se nalazi u Palo Alto, u Kaliforniji. HPE je organizacija usmjerena na poslovanje sa nekoliko odjela:

  • Enterprise Group – pruža infrastrukturne proizvode za podršku informatičkim sistemima kupaca kao što su serveri, storage-i, mrežna oprema.
  • Enterprise Services – nudi usluge savjetovanja i podrške za sve što kompanija nudi kupcima.

Status: HPE Business Partner - Networking Specialist i Enterprise Business Partner - Business

Usluga instalacije serverske licene

Usluga konfigurisanja servera

Usluga isporuke i puštanja u rad

KONTAKT BRAND MENADŽERA

Emir Starhonić

Kontakt telefon: 033 688-003

E-mail adresa: emir.starhonic@imtec.ba

Web adresa proizvođača