Cloud servisi

office365

Strategija korištenja različitih softverskih sevisa danas je uglavnom orjentisana na digitalne servise u oblaku tzv. cloud servis. Za razliku od standardnog načina nabavke softvera gdje korisnik trajno preuzima licencu, cloud servisi obezbjeđuju dostupnost softvera za određeni period i pod određenim uslovima.

Cloud servisi omogućavaju pristup najnovijim verzijama softvera u svakom momentu, te korisnik ima mogućnost da kontroliše svoje troškove. Softver koji je nekada bio trajna investicija, sada se kupuje kao usluga i predstavlja varijabilni trošak poslovanja. Globalni biznis je nezamisliv bez cloud servisa i aplikacija koje su postavljanje na cloud platforme..

Naš fokus je da kao Cloud Services Provider za tržište BiH omogućimo svojim partnerima korištenje i benefite cloud servisa. Naša uloga je da pružimo podršku korisnicima prilikom izrade strategije prelaska na cloud servise, te uspješno implementiramo navedene projekte.

Nudimo vam slijedeće Cloud servise:

  • Microsoft Office 365;
  • Microsoft Azure;
  • Xibo Open Source Digital Signage

VEZANE NOVOSTI I OBAVIJESTI