Digitalno obrazovanje

elearning

Digitalno obrazovanje predstavlja svaka vrsta obrazovanja koje prati tehnologija ili instrukcijska praksa koja efikasno koristi tehnologiju. Digitalno obrazovanje obuhvata i koncepte on line obrazovanja i e-obrazovanja. Strategije digitalnog obrazovanje mogu obuhvatiti različite metode i alate koji se stalno mijenjaju i nadopunjuju. Koncept svih strategija digitalnog obrazovanja je da nadopuni postojeći sistem obrazovanja, a ne da zamijeni tradicionalne metode u potpunosti.

Digitalno obrazovanje poslovnih korisnika se obično odvija kroz proces saradnje pa u poslovnom okruženju se koristi termin digital coloboration. U osnovi radi se o primjeni istih tehnologija koje omogućavaju digitalno učenje uposlenika u kompanijama.

Naš fokus je isporuka kompletnih sistema za digitalno učenje za edukativne ustanove, te sisteme zajedničkog rada na daljinu za poslovne korisnike. Naša rješenja sadrže najbolje uređaje koji podržavaju proces digitalnog učenja te softvere koji omogućavaju izradu, pregled, uređivanje i arhiviranje sadržaja koji su predmet edukacije.

Nudimo vam:

  • Konsalting pri odabiru modela i strategija uvođenja digitalnog obrazovanja;
  • Odabir najkvalitetnijih uređaja, on line platoforme i softvera za digitalno učenje;
  • Isporuku, instalaciju i podešavanje opreme na adresi kupca;
  • Edukaciju korisnika korištenju svih dostupnih alata;
  • Postprodajnu podršku i servis za svu isporučenu opremu;

VEZANE NOVOSTI I OBAVIJESTI