Osnovni podaci

IMTEC Solutions

IMTEC Solutions isporučuje napredna informatička rješenja za poslovne korisnike uz direktno partnerstvo za najvećim svjetskim kompanijama. Spisak naših partnere i kompetencija možete vidjedi na slijedećm linku.

Posjedujemo centar za isporuku IT usluga putem kojeg certificirano i obučeno osoblje obavlja ugovorene usluge servisa i podrške za više do 1000 poslovnih korisnika u BiH.

Jedini smo registrovani proizvođač desktop računara u BiH, a godišnji obim isporuka Imtec računara premašuje iznos od 2 miliona KM.
IMTEC Solutions je takođe posvećen razvoju i implementaciji web usluga u domenu digitalnog marketinga, e-učenja i cloud rješenja .

PDV broj: 4200918780002

ID broj: 200918780002

Poreski broj: 01073893

 

Žiro račun BBI banka: 1410010000522607

IMTEC Group

IMTEC GROUP je domaća informatička kompanija. Zapošljavamo 90 uposlenika te djelujemo kroz dvije divizije: IMTEC Solutions i IMTEC Stores. Naši uposlenici se stalno stručno usavršavaju i razvijaju vlastite vještine.