INTERAKTIVNO OBRAZOVANJE I TEHNOLOGIJA

Naša djeca su naše najveće bogatstvo, a kvalitetno obrazovanje je ono što je najvažnije da dobiju

Tehnologija za podršku STEAM konceptu obrazovanja

Interaktivno obrazovanje je nešto sasvim novo, ali prijeko potrebno u današnje doba. Naša djeca su naše najveće bogatstvo, a kvalitetno obrazovanje je ono što je najvažnije da dobiju. U vremenu kada se tehnologija ne koristi već živi, zamisliti obrazovanje bez naprednog korištenje tehnologije je nemoguće.

Interaktivnost u obrazovnom procesu zahtijeva upotrebu naprednih tehnologija i nastavnika koji je osposobljen da odgovori izazovima generacija koje jedino poznaju i razumiju pametne uređaje sa displejima kojima se upravlja na dodir.

Ne postoji alternativa upotrebi tehnologije, niti korištenju tehnologije radi uvođenja obrazovanja na daljinu. Imtec već preko 10 godina sarađuje sa velikim brojem nastavnika i rukovodilaca obrazovnih ustanova u BiH na uvođenju interaktivne nastave.

Na stotine isporučenih pametnih tabli, displeja i projektora uz softver za interaktivno učenje i učenje na daljinu garancija su da u nama imate pravog partnera za uvođenje novih tehnologija u obrazovni proces.

S Imtec-om dobivate:

Pouzdanog i stručnog konsultanta

Sigurnu i kvalitetnu tehnologiju za interaktivno učenje

Stručno osoblje za montažu i kalibraciju opreme

Obuku vašeg osoblja i učenika

Kako bi se tehnologija u obrazovnom procesu mogla što bolje iskoristiti, potrebno je da bazna infrastruktura bude na zadovoljavajućem nivou. Tu se prije svega misli na radne stanice, lokalnu računarsku mrežu, kao i internet konekciju dovoljne propusnosti.

Kada znamo da je računarska mreža kvalitetna, važno je da se pobrinemo da je ona i sigurna radi sigurnosti djece koja to koriste. Našim klijentima preporučujemo da obrate pažnju na pitanje cybersigurnosti u školama, a naš tim ljudi koji se bavi pitanjem informacione sigurnosti na raspolaganju je za rješavanje ovog važnog pitanja.

Edukovan nastavnik koji se ne boji korištenja novih tehnologija je preduslov za kvalitetno korištenje tehnologije u interaktivnom obrazovanju. Za sva rješenja koja isporučujemo za naše nastavnike i učenike organizujemo edukacije za korištenje te im se stavljamo na raspolaganje za pitanja i pomoć tokom korištenja.

STEAM koncept - tehnologije

Tehnologija igra ključnu ulogu u STEAM obrazovanju, omogućavajući učenicima da istražuju, kreiraju, eksperimentišu i komuniciraju na inovativne načine. Evo nekoliko tehnoloških alata i resursa koji se često koriste u STEAM obrazovanju koje smo spremni isporučiti i obučiti korisnike za korištenje:

Interaktivna rješenja

Interaktivna rješenja kao što su interaktivni ekrani, table i projektori su najzastupljeniji i najprihvaćeniji oblik korištenja tehnologije u interaktivnom obrazovanju u BiH mimo standardne upotrebe računara. Interaktivna rješenja pomažu uključivanju učenika u nastavni proces i daju nastavniku alat za lakše držanje pažnje učenika tokom izvođenja nastave. Na interaktivnim rješenjima nastavnik ima bogatu bazu resursa za sve predmete pa tako ima mogućnost da:

  • Pokaže 3D modele predmeta i objekata

  • Kreira kvizove i testove za učenike

  • Omogući velikom broju učenika iskazivanje mišljenja za svako pitanje u isto vrijeme

  • Omogući rad u timovima i pravi takmičenja između učenika

  • Fokusira se na praktične primjere i vježbe

Interaktivna rješenja omogućavaju nastavniku da ispolji svoju kreativnost, zainteresuje učenike i poveća iskorištenost vremena na školskom času.

U prethodnih 10 godina smo isporučili preko 1000 interaktivnih rješenja u škole širiom Bosne i Hercegovine, te obučili veliki broj nastavnika za korištenje. Neki od tih nastavnika su naši saradnici koje povremeno angažujemo kao konsultante za uvođenje digitalnih tehnologija u obrazovanje.

Na području BiH implementiramo rješenja najbolje svjetske kompanije za interaktivna rješenja, kanadske kompanije Smart, a pored Smart-a u ponudi imamo interaktivne ekrane i projektore proizvođača NEC, Helgi, Epson, Benq.

Setovi za robotiku i IOT senzori

Uvođenjem setova za robotiku u nastavu i njihova nadgradnja IOT senzorima kao što su senzori za pokret, temperaturu, vlagu, svjetlost kod učenika se potiče kreativnost u rješavanju problema koji nadilaze zadatke iz jednog predmeta, te uključuju multidisciplinarni pristup učenju. Od predškolskog uzrasta do studenata, proizvođači poput Arduino, Kitronik, makeblock i LEGO nude veliki izbor platformi i dodataka kako bi se nastava obogatila praktičnim iskustvima.
Sa ovom opremom učenici mogu da prave vlastite pametne uređaje, programiraju ih da rade određene akcije pod određenim uslovima, te da poboljšaju razumjevanje sadržaja nastave iz svih predmeta. Ovi dodaci za nastavu se mogu koristiti u nastavi matematike, prirodnih nauka, programiranja, a promjenom, odnosno proširenjem iz STEM u STEAM koncept, obuhvaćeni su predmeti iz oblasti umjetnosti.

3D printeri i skeneri

3D printeri i skeneri su zauzeli važno mjesto u oblasti obrazovanja. 3D skeneri se koriste za skeniranje historijski predmeta, pa čak i objekata, te su svoju primjenu našli u oblasti geologije, arheologije i historije, biologije, te umjestnosti. Nastavnici mogu koristiti 3D printere da kreiraju modele koji pomažu učenicima da bolje razumiju kompleksne koncepte, posebno u predmetima kao što su biologija, geografija, matematika i fizika.

Connecting laptop. Attentive little engineers checking process of creating 3d-models while sitting with their teacher

Učenici mogu dizajnirati i printati prototipove svojih projekata, bilo da se radi o inženjerskim projektima, umjetničkim delima ili bilo kojoj drugoj oblasti. 
3D printanje može se kombinovati sa drugim predmetima, kao što su umjetnost, historija, matematika i nauka, kako bi se kreirali interdisciplinarni projekti.
3D printanje može biti korisno za učenike sa posebnim potrebama, omogućavajući im da vizualizuju i dodirnu objekte koji bi im inače bili nedostupni. 
S obzirom na rastuću popularnost 3D printanja u industriji, učenici koji steknu veštine u ovoj oblasti mogu biti bolje pripremljeni za buduće zanimanje.

Upotreba VR u obrazovanju

Jedan od najboljih načina za demonstraciju praktičnih stvari učenicima je upotreba VR naočala. Upotrebom VR naočala učenici mogu gledati iz perspektive ronioca u okeanu, astronauta u svemiru ili se vratiti u historiju i steći dojmove i utiske o prošlim događajima.

U našoj ponudi imamo VR naočale i sadržaje kompanije Class VR. Zakažite demo i naš tim će vam napraviti prezentaciju.

Jezička laboratorija

Jezičke laboratorije su veoma važan nastavni alat i tehnologija, koje će studentima pomoći da ostvare svoje ciljeve u učenju jezika, usavrše kvalitet izgovora, a svakako pomognu produktivnosti i zadovoljstvu svojih profesora. Nudimo vam SmartClass+ HUB od kompanije Robotel koja omogućava da nastavnici mogu kreirati lični, interaktivni sadržaj za svoj razred, a učenici pristupiti svojim zadacima koristeći bilo koji uređaj, sa bilo koje lokacije u novom inovativnom i kreativnom načinu učenja.

Nastavnici mogu praviti i dodjeljivati testove za svoje učenike. Aktivnosti sa prepoznavanjem izgovora prepoznaju govor učenika, snimaju i daju automatske rezultate. Tehnologija koja pretvara tekst u izgovor se koristi da prepoznaje riječi i fraze izgovorene od strane učenika. Ove aktivnosti uključuju učenike u aktivno korištenje jezika i motiviraju ih da više vježbaju izgovor. Imtec je implementator Robotel rješenja koji je globalni i najveći isporučilac rješenja za učenje jezika.

Alati za online nastavu

I poslije završetka pandemija povremeno škole imaju potrebu za realizacijom online nastave. Nastavnicima pomažemo da što bolje iskoriste mogućnosti MS Teams platforme u realizaciji online nastave. Sve lekcije pripremljene za Smart interaktivne ekrane, mogu se koristiti i u online nastavi putem Smart LUMIO platforme ili direktno u Teams aplikaciji.

asd

Uz Robotel jezičku laboratoriju moguće je organizovati čas stranog jezika na daljinu uz visok nivo interakcije.

Za distance learning sistem, naš tim može implementirati MOODLE.

Moodle je platforma za upravljanje učenjem i koristi se u raznim sektorima, od edukacijskih ustanova, malih, srednjih i velikih kompanija do javne i državne uprave. Najčešće se koristi za prenošenje sadržaj za učenje što većem broju korisnika, bez potrebe da se okupljaju u učionicama i salama za prezentacije. Moodle kao jedinstvena platforma čini znanje dostupno svima kojima je to potrebno, s bilo kojeg mjesta na svijetu gdje postoji pristup internetu.

Danas postoje hiljade raznih dodataka, kvizova, izvještaja i ostalih elemenata koji proširuju sistem čine ga još upotrebljivijim i prilagodljivijim za svako okruženje i priliku. Naš tim programera i edukatora je osposobljen da izvrši instalaciju, prilagođavanje i konsalting u vezi korištenje moodle platforme za upravljanje učenjem na daljinu.

Zašto odabrati Imtec?

Interaktivno obrazovanje je novi vid obrazovanja koji postaje sve popularniji zahvaljujući napredovanju tehnologije. Veoma je bitno imati adekvatne alate da bi se ovakav vid obrazovanja ostvario.

Imtec nudi adekvatnu i kvalitetnu opremu koja će omogućiti interaktivno obrazovanje i zagarantovati zadovoljstvo kroz proces učenja. Za više informacija posjetite Imtec website.

– Imtec solutions –

Zakažite prezentaciju rješenja ili pošaljite upit