Data centri

datacenter

Data centar uključuje komponente kao što su serveri, komunikacioni mediji i uređaji za skladištenje podataka. Pored toga sadrži i razne komponente koje su od suštinskog značaja za vođenje Data Centra poput napajanja, redundantnih sistema i  komunikacione veze, te sistema hlađenja i ventilacije, sigurnosnih uređaja itd. To je primarno hardversko rješenje gdje su svi resursi lokalno prisutni prilikom pristupa i obično se vodi i održava interno.

Cloud ili Oblak je virtualna infrastruktura kojoj se pristupa putem lokalne mreže ili putem interneta.Uslugama u oblaku može se pristupati na zahtjev kad god korisnik zahtjeva, a na osnovu plaćanja po korištenje ili namjenski rezerviranog resursa. Ovaj model je poznat kao Infrastruktura, kao usluga (IaaS).U okviru ovog okruženja, korisnik može pristupiti računarskim resursima, mrežnim servisima i skladištima podataka na zahtjev, bez ikakvih zahtjeva za fizičkom infrastrukturom.

Naš fokus je isporuka kvalitetnog i optimalnog data centra, prilagođenog potrebama korisnika. Bez obzira da li želite uložiti u vaš data centar, opredijelili ste se za hibridnu strategiju koja kombinira cloud i lokalni data centar ili ste se odlučili da vaše poslovanje u 100 % omjeru izmjestite u Cloud možete nam se obratiti sa povjerenjem.

Nudimo vam:

  • konsaltinga pri odabiru stretegije izgradnje i transformacije vašeg data centra;
  • projektovanje infratrukture data centra i povezivanja sa Cloud-om;
  • isporuku i instalaciju kvalitetne opreme;
  • usluge migracije aplikacija i podataka;
  • edukaciju vašeg osoblja za održavanje data centra;
  • održavanje u nadogradnju vašeg data centra;

VEZANE NOVOSTI I OBAVIJESTI