NOVOSTI

TRANSFORMIŠITE UČENJE STRANIH JEZIKA SA SMARTCLASS PLATFORMOM

Revolucija jezičkog obrazovanja: Kako ROBOTEL SMARTCLASS koristi AI u podučavanju jezika?

Imtec je kompanija koja je bitan dio svog poslovanja posvetila digitalnom obrazovanju i ulaganju u razvoj obrazovnog sektora. U traženju vrhunskih rješenja prepoznali smo Robotel Smartclass kao jednu od najboljih jezičkih platformi i odlučili je ponuditi obrazovnom sektoru u svrhu lakšeg učenja stranih jezika. U narednim redovima objasnit ćemo kako AI pomaže i olakšava ove procese. 

U digitalnom dobu, tehnologija se neprimjetno utkala u svaki aspekt naših života, a samim tim ni obrazovanje nije izuzetak. Jedno polje koje je imalo značajne koristi od tehnološkog napretka je učenje stranih jezika. Sa pojavom umjetne inteligencije (AI), nastavnici i učenici podjednako doživljavaju transformaciju u nastavi jezika i metodama podučavanja jezika. Hajde da istražimo kako AI revolucioniše obrazovanje jezika i poboljšava iskustvo učenja kako za edukatore, tako i za učenike.

1. Personalizirani putevi učenja:

Jedna od istaknutih prednosti AI u jezičkom obrazovanju je njena sposobnost da kreira personalizovane puteve učenja za učenike. Platforme koje pokreće AI mogu analizirati učenikove snage, slabosti, tempo učenja i preferirane stilove učenja kako bi dizajnirali prilagođene nastavne planove i programe. Ovaj prilagođeni pristup osigurava da svaki učenik dobije najefikasnije instrukcije, pomažući mu da napreduje brže i efikasnije.

2. Trenutne povratne informacije i procjena:

AI pruža trenutne povratne informacije o zadacima, vježbama i ocjenjivanjima. Ova trenutna povratna informacija je od neprocjenjive važnosti za one koji uče jezik jer im pomaže da isprave greške u realnom vremenu, pojačavajući proces učenja. Nastavnici također mogu uštedjeti značajno vrijeme oslanjajući se na AI za procjenu zadataka, omogućavajući im da se više usredsrede na izradu zanimljivih planova lekcija, pružanje podrške jedan na jedan učenicima koji imaju poteškoća i pregledavanje otvorenih zadataka pisanja ili govora kako bi učenicima pružili važne povratne informacije.

3. Obrada prirodnog jezika (NLP) za jezičku praksu:

Tehnologije za obradu jezika koje pokreće umjetna inteligencija omogućile su studentima da se uključe u smislenu jezičku praksu. Chatbotovi i virtuelni jezički partneri opremljeni NLP mogućnostima mogu uključiti studente u razgovore, simulirati upotrebu jezika u stvarnom svijetu i ispraviti greške, poboljšavajući tako tečnost i komunikacijske vještine.

4. Prijevod i poboljšanje vokabulara:

Alati za prevođenje vođeni umjetnom inteligencijom premostili su jezične praznine, olakšavajući studentima pristup resursima i komunikaciju s pojedincima iz različitih jezičkih sredina. Osim toga, alati za poboljšanje vokabulara zasnovani na AI predlažu sinonime, antonime i kontekstualnu upotrebu, obogaćujući vokabular učenika i razumijevanje jezika.

5. Pomoć pri prepoznavanju govora i izgovoru:

Tehnologije za prepoznavanje govora zasnovane na umjetnoj inteligenciji pomažu u poboljšanju izgovora i akcenta. Ovi alati omogućavaju učenicima da vježbaju govor i dobiju povratne informacije o njihovoj intonaciji i jasnoći. Takve karakteristike su posebno korisne za učenje jezika sa jedinstvenim fonetskim strukturama. Prepoznavanje govora također pomaže u pružanju trenutne povratne informacije učenicima upoređujući njihov govor sa modeliranim tekstom. Pogledajte primjer kako SmartClass koristi AI za pomoć pri izgovoru.

6. Podrška u nastavi jezika za nastavnike:

AI nije korisna samo za učenike, već i za nastavnike. Nastavnici mogu iskoristiti AI za pojednostavljenje administrativnih zadataka, kao što su ocjenjivanje i praćenje pohađanja. Štaviše, AI može nastavnicima pružiti uvid u obrasce učenja učenika, pomažući im da prilagode svoje strategije podučavanja prema individualnim potrebama.

7. Kulturni kontekst i obogaćivanje sadržaja:

Učenje jezika je usko isprepleteno sa kulturnim razumijevanjem. AI može pomoći učenicima da shvate kulturne nijanse jezika pružajući sadržaj bogat kontekstom kao što su članci, video zapisi i literatura. Ovaj imerzivni pristup podstiče dublju vezu s jezikom i njegovom povezanom kulturom.

Kako AI nastavlja da se razvija, njen uticaj na obrazovanje jezika je neosporan. Personalizujući puteve učenja, nudeći trenutne povratne informacije, poboljšavajući jezičku praksu i podržavajući i nastavnike i učenike, AI je podigao jezičko obrazovanje na nove visine. Prihvatanje AI na časovima jezika ne samo da ubrzava proces učenja, već i osnažuje pojedince da efikasno komuniciraju u sve globalizovanijem svijetu. Iako umjetna inteligencija nije zamjena za ljudsku interakciju i stručnost, njena integracija u jezičko obrazovanje je dokaz uzbudljivih mogućnosti koje tehnologija može donijeti u učionicu.

Da biste saznali kako možete koristiti umjetnu inteligenciju u nastavi jezika i koristiti sve alate koje SmartClass nudi za edukatore, posjetite našu stranicu, popunite formular i neko od našeg stručnog osoblja će vas kontaktirati. Posjetite stranicu OVDJE.

PODIJELI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp