NOVOSTI

ZAVRŠENA KONFERENCIJA „SPAJAMO TEHNOLOGIJU I OBRAZOVANJE“

14.12.2023. godine u Sarajevu realizovana je konferencija „Spajamo tehnologiju i obrazovanje“, koju je pripremio i realizovao Imtec d.o.o. sa ciljem efikasnog korištenja modernih tehnoloških pomagala u sklopu procesa nastave. 

U prepunoj sali hotela Hills održana je panel diskusija na temu „Upotreba digitalnih tehnologija za bolji obrazovni proces“. Naš panel eksperata iz područja obrazovanja i tehnologije diskutovali su o bitnim aspektima primjene digitalnih alata u obrazovanju. Naši panelisti Dr. Sc. Adi Pandžić, Mašinski fakultete UNSA, Prof.dr. Seid Masnica savjetnik ministrice za visoko obrazovanje pri FMON, Damir Ravlić iz Sektora za nauku i tehnologiju pri FMON, Enida Mostić – profesorica gimnazije Muhsin Rizvić iz Kaknja i Jasmin Popaja izvršni direktor IMTEC d.o.o., govorili su o bitnosti tehnologije u obrazovnim ustanovama, te podcrtali kako je važno da profesori i nastavnici koriste tehnologiju koja se nabavi i implementira u obrazovni proces. 

Prisutni predstavnici vladinog sektora, nevladinih organizacija, direktori obrazovnih ustanova, profesori i nastavnici nakon inspirativnog panela imali su priliku da prisustvuju na dva demo časa koja su prezentirala upotrebu tehnologije u obrazovnom procesu. 

Profesorica Maja Omerhodžić je uz upotrebu SMART interaktivnog displeja i platforme za lakše učenje jezika ROBOTEL-SmartClass održala čas engleskog jezika i na praktičan način prikazala kako tehnologija pomaže i olakšava proces učenja stranih jezika. Konferencijska dvorana pretvorena je u jezičku labaratoriju, a učesnici ovog edukativnog događaja uzeli su aktivno učešće u času engleskog jezika. 

„Primjena IT tehnologija u nastavi ima višestruke prednosti. Poboljšava proces učenja, omogućava pristup mnogim informacija, podstiče interaktivnost učenika i prilagođava nastavu različitim potrebama. Nastavu čini dinamičnijom, a kod učenika podstiče kritičko razmišljanje i priprema učenike za zahtjeve digitalnog društva, igrajući ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti obrazovanja. Zbog svega ovoga ovakve konferencije su nam izuzetno bitne i trebalo bi da ih bude mnogo više. Prije svega, pružaju nam platformu za razvoj ideja i iskustava, a istovremeno nas spajaju sa stručnjacima iz oblasti tehnologije i obrazovnim institucijama da zajedno razmatramo nove trendove, inovacije, mogućnosti i izazove u implementaciji digitalnih alata u obrazovanju.“, izjavila je Maja Omerhodžić.

Drugi demo čas iz fizike vodila je profesorica Enida Mostić koja je koristila SMART interaktivni displej, steam, Class VR naočale i 3D printer, te nas na taj način uvela u svijet nauke i tehnologije. Na izuzetno interaktivan i zanimljiv način svi prisutni su imali priliku da osvježe svoje znanje iz fizike i urade test koji je bio pripremljen za ovaj edukativni događaj. 

“Nove generacije učenika zahtijevaju nove načine podučavanja. Nastavni kadar je „primoran“ ići u korak sa vremenom i educirati se o novim tehnologijama, te primjenama istih u nastavnom procesu. Nove tehnologije u mnogome mogu pomoći nastavnicima da učine svoje časove dinamičnijima, zabavnijim i svrsishodnijim. Mnoštvo je resursa koji su danas dostupni iz svih nastavnih predmeta koje možemo iskoristiti i pokušati animirati učenike i motivirati za rad i učenje. Konferencija „Spajamo ljude i obrazovanje“ je obezbijedila nastavnicima da se osjećaju kao djeca u prodavnici igračaka. Sigurna sam da je svaki nastavnik ponaosob, uključujući i mene, poželio da ima sve te tehnološke resurse u svojoj učionici. Cjelodnevna aktivnost probudila je maštu kod nastavnika i zasigurno ih nagnala na razmišljanje kako mogu doći do novih tehnologija i kako ih kreativno i funkcionalno upotrijebiti u izvođenju svog nastavnog sata. Interaktivna tabla, Class VR naočale, „interaktivni projektor“, Lumio, 3D printer, Arduino i šta sve ne,  prikazano  na ovoj konferenciji, pokazalo je  svoju najvažniju svrhu, a to je obrazovanje i budućnost naše djece. Primijetila sam da učenici aktivnije prate nastavu pravilno koristeći meni dostupne tehnološke alate. Učenici dobijaju takmičarski duh, interesovanje za nastavni predmet, umrežavanje znanja iz mnogih predmeta, što je danas jako poželjno za funkcionalnu pismenost.

Bitno je naglasiti da samo uvođenje novih tehnologija ne može samo po sebi dovesti do efikasne nastave fizike, ali i  drugih nastavnih predmeta.  Korištenje pomenutih tehnologija treba da bude utemeljeno na pažljivom promišljanju o kognitivnim procesima koji su ključni za razvoj konceptualnog razumijevanja fizike, a i drugih nauka. 

Naravno, korištenje ovakvog pristupa nastavi zahtijeva i kvalitetno inicijalno obrazovanje nastavnika, koje nužno podrazumijeva i sticanje interdisciplinarnih znanja. Upravo na ovakvim konferencijama, kao što je organizovala kompanija IMTEC omogućava nastavnicima usvajanje potrebnih znanja i motiviše ih na nabavku i korištenje svega navedenog.”, zaključila je Enida Mostić.

Za kraj možemo zaključiti da je event „Spajamo tehnologiju i obrazovanje“ prepoznat od strane učesnika kao nešto što je neophodno i korisno, te da korištenje tehnoloških rješenja u velikoj mjeri obogaćuje sam obrazovni proces i pomaže u procesu prenošenja znanja. 

 
PODIJELI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp